http://www.pototskiy.ho.ua

БІЛЕТИ З ПРАВИЛ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

 

Білет № 1
 1. Які вимоги до експлуатації електроустановок споживачів установлюють Правила? [1.1]
 2. В якому випадку спеціалізована організація може залучатись до експлуатації електроустановок
 споживача та відповідати за технічну експлуатацію та обслуговування цих електроустановок?[5.1.1]
 3. Які форми роботи з працівниками включає навчання з питань технічної експлуатації
 електроустановок споживача? [5.2.6]
 4. З якою частотою повинен вестись облік показників роботи обладнання ЕУ споживача? [5.6.1.3.]
 5. Що повинен організувати замовник під час спорудження або модернізації ПЛ? [6.1.3.]
 6. У яких випадках трансформатори, що вводяться в експлуатацію вперше не підлягають внутрішньому
 огляду? [6.4.4.]
 7. Який порядок фіксації зміни уставок мікропроцесорних пристроїв РЗА? [6.6.13.]

Білет № 2
 1. Яким нормативним документом визначаються вимоги до експлуатації силових масло наповнених
 кабелів, які належать споживачам? [1.1.]
 2. Із числа яких працівників підприємства призначають особу, відповідальну за електрогосподарство?[5.1.3.]
 3. Яку групу з електробезпеки повинні мати керівники структурних підрозділів, яким безпосередньо
 підпорядковані електротехнологічні працівники? [5.2.4.]
 4. За якою структурою повинно бути організовано диспетчерське керування електроустановками у
 споживача? [5.6.2.1.]
 5. На підставі вимог яких нормативних документів необхідно здійснювати приймання в експлуатацію
 ПЛ і струмопроводів? [6.1.4.]
 6. У яких випадках здійснюється огляд з розкриванням трансформаторів, що вводяться в роботу
 вперше?[6.4.4.]
 7. Якою напругою змінного струму та впродовж якого часу повинна випробуватись ізоляція кіл РЗА в
 процесі експлуатації (крім кіл напругою 60 В і менше)? [6.6.21.]

Білет № 3
 1. Яким нормативним документом визначаються вимоги до експлуатації генераторів, які належать
 споживачам? [1.1]
 2. Коли допускається до виконання своїх обов'язків на підприємстві,яке експлуатує електроустановки
 напругою понад 1000В, особа, відповідальна за електрогосподарство? [5.1.3.]
 3. Які види навчання з питань технічної експлуатації електроустановок проходять працівники в процесі
 трудової діяльності? [5.2.9.]
 4. Який термін зберігання оперативних переговорів записаних за допомогою електронних засобів або
 на магнітних носіях?[5.6.2.11.]
 5. Під час уведення в роботу ПЛ якої напруги перевіряється симетричність ємностей окремих фаз? [6.1.5.]
 6. Яким чином повинні бути встановлені на фундаменті трансформатори, обладнані пристроями
 газового захисту?[6.4.5.]
 7. Яка кількість з'єднувальних муфт допускається на контрольних кабелях з металевою оболонкою? [6.6.35.]

 

Білет № 4
 1. На які електроустановки населення поширюються вимоги Правил експлуатації електроустановок
 споживачів?[1.1]
 2. З якою метою на підприємстві призначається заступник особи відповідальної за
 електрогосподарство? [5.1.3.]
 3. З якою періодичністю особи, відповідальні за електрогосподарство, проходять навчання з питань
 технічної експлуатації електроустановок споживачів? [5.2.11.]
 4. Де мають відмічатися зміни в схемі з'єднань електроустановок, пристоїв РЗАіТ, а також місця
 встановлення заземлень?[5.6.2.12.]
 5. Скільки з'єднань допускається на кожному проводі ПЛ, у прогоні її перетину з контактною мережею? [6.1.11.]
 6. Яка максимальна допустима температура верхніх шарів масла на вході до маслоохолодника
 трансформатора із системою охолодження Ц ( якщо в інструкціях заводу-виробника не обумовлено
 іншу температуру)? [6.4.12.]
 7. З якою періодичністю здійснюється перевірка заданих уставок ПА і РЗАіТ? [6.6.45.]

Білет № 5
 1. Для яких підприємств обов'язкові вимоги Правил технічної експлуатації електроустановок
 споживачів? [1.2.]
 2. Які споживачі можуть не призначати особу відповідальну за електрогосподарство? [5.1.4.]
 3. У який термін проводиться первинна перевірка знань електротехнічного персоналу? [5.2.14.]
 4. Для яких електроустановок споживача складаються та затверджуються схеми електричних з'єднань
 для нормальних режимів роботи обладнання? [5.6.2.13.]
 5. Хто має встановлювати габаритні знаки на перетинах ПЛ з шосейними дорогами? [6.1.13.]
 6. Яка максимально допустима температура верхніх шарів масла трансформатора із системою
 охолодження М (якщо в інструкціях заводу - виробника не обумовлено іншу температуру)[6.4.12.]
 7. Яка періодичність огляду заземлювачів з вибірковим розкриттям грунту в місцях найбільшого впливу
 корозії ? [6.7.5.]

Білет № 6
 1. Для якої категорії працівників вимоги ПТЕ ЕС є обов'язковим? [1.2.]
 2. Яка періодичність перевірки знань ПТЕЕС у керівника споживача, який несе відповідальність за
 технічно грамотне та безпечне користування електроустановкою?[5.1.4.]
 3. Які працівники, робота яких пов'язана з експлуатацією електроустановок проходять первинну
 перевірку знань? [5.2.14.]
 4. У якому випадку розпорядження на оперативні перемикання вважається виконаним? [5.6.2.17.]
 5. З якою періодичністю повинні проводитись верхові огляди ПЛ 0,38-20 кВ з терміном служби понад
 20 років? [6.1.16.]
 6. За якої температури навколишнього повітря допускається ввімкнути трансформатора із системами
 охолодження ДІД і Ц на номінальне навантаження? [6.4.14.]
 7. Якої конструкції мають бути блискавковідводи? [6.8.1.]

 

Білет № 7
 1. Згідно з вимогами яких документів здійснюється експлуатація побутових електроприладів в умовах
 виробництва? [1.5.]
 2. Яка періодичність інструктажу керівника споживача, який відповідає за технічно грамотне та
 безпечне користування електроустановкою? [5.1.4.]
 3. Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у адміністративно-технічних
 працівників, які безпосередньо не організовують і не проводять робіт в діючих електроустановках? [5.2.17.]
 4. Який термін перегляду переліку складних перемикань в електроустановках споживача? [5.6.2.18.]
 5. Чи необхідно здійснювати позачерговий огляд ПЛ або їх ділянок у разі утворення на проводах і
 тросах ожеледі? [6.1.17.]
 6. Скільки часу допускається короткочасне перевантаження на 30% трансформатора масляного
 незалежно від системи охолодження та тривалості і значення попереднього навантаження і температури
 охолодж. середовища (якщо інше не визначене заводом-виробником)? [6.4.21.]
 7. Як повинна бути виконана підвіска проводів ПЛ напругою до 1000 В на димовій трубі котельні, яка
 працює на вугіллі? [6.8.6.]

Білет № 8
 1. Що таке важкодоступний простір [3.1.]
 2. Якому обсягу навчання в спеціалізованому навчальному закладі підлягає керівник споживача, на
 якого покладається відповідальність за технічно грамотне та безпечне користування
 електроустановкою? [5.1.4.]
 3. Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які безпосередньо
 організовують та проводять ремонтні роботи в діючих електроустановках?[5.2.17.]
 4. Хто затверджує перелік перемикань в електроустановках споживачів? [5.6.2.18.]
 5. Чи необхідно здійснювати позачерговий огляд ПЛ або їх ділянок під час льодоходу і розлиття рік? [6.1.17.]
 6. Скільки часу допускається короткочасне перевантаження на 60% гране форматора масляного
 незалежно від системи охолодження та тривалості і значення попереднього навантаження І температури
 охолодж. середовища (якщо інше не визначене заводом-виробником)? [6.4.21.]
 7. Як повинна бути виконана підвіска проводів ПЛ напругою до 1000В на прожекторній щоглі?[6.8.6.]

 

Білет № 9
 1. Що таке вибухозахищений виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання)? [3.2.]
 2. За яких умов повинна бути призначена особа відповідальна за електрогосподарство у споживача,
 електрогосподарство якого включає тільки ввідно-розподільчий пристрій, освітлювальні
 електроустановки, прилади побутового призначення напругою 220В?[5.1.4.]
 3. Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які безпосередньо
 організовують роботу з оперативного обслуговування діючих електроустановок? [5.2.17.]
 4. У яких випадках дозволяється виконання оперативних перемикань без розпорядження чи без відома
 оперативного персоналу вищого рівня і в якому порядку? [5.6.2.19.]
 5. Чи необхідно здійснювати позачерговий огляд ПЛ або їх ділянок після вимкнення ПЛ релейним
 захистом при неуспішному АПВ[6.1.17.]
 6. Скільки часу допускається короткочасне перевантаження на 75% трансформатора масляного
 незалежно від системи охолодження та тривалості і значення попереднього навантаження і температури
 охолодж. середовища (якщо інше не визначене заводом-виробником)?[6.4.21.]
 7. Як повинна бути виконана підвіска проводів ПЛ напругою до 1000В на градирні? [6.8.6.]

Білет № 10
 1. Що слід розуміти під терміном "діюча електроустановка"? [3.3.]
 2. Який обсяг знань з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановки повинен мати
 керівник споживача, на якого покладено відповідальність за технічно грамотне та безпечне
 користування електроустановкою? [5.1.4.]
 3. Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які безпосередньо
 організовують та проводять електромонтажні роботи в діючих електроустановках? [5.2.17.]
 4. В якому стані може знаходитись обладнання електроустановок, прийнятих в експлуатацію? [5.6.2.21.]
 5. При якому навантаженні ПЛ необхідно проводити контроль її контактних зєднань? [6.1.21.]
 6. Скільки часу допускається короткочасне перевантаження на 140% трансформатора масляного
 незалежно від системи охолодження та тривалості і значення попереднього навантаження і температури
 охолодж. середовища (якщо інше не визначене заводом-виробником)?[6.4.21.]
 7. Як часто належить перевіряти стан захисту від перенапруг ПЛ електропередавання? [6.8.7.]

 Білет № 11
 1. Що слід розуміти під терміном "дублювання"? [3.4.]
 2. Який обсяг знань з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановки повинен мати
 керівник споживача, на якого покладено відповідальність за технічно грамотне та безпечне
 користування електроустановкою? [5.1.4.]
 3. Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які безпосередньо
 організовують та проводять профілактичні випробування в діючих електроустановках? [5.2.17.]
 4. Чим повинно бути оформлено виведення із роботи в ремонт лінії електропередач? [5.6.2.21.]
 5. Яка періодичність капітального ремонту ПЛ на дерев'яних опорах? [6.1.24.]
 6. Що необхідно виконати при спрацюванні газового реле на сигнал? [6.4.27.]
 7. Який вид настроювання повинні мати дугогасильні реактори, які застосовуються для компенсації
 ємнісного струму замикання на землю в мережі напругою 10 кВ на дерев'яних опорах? [6.8.18.]

Білет № 12
 1. Що слід розуміти під терміном "експлуатація" [3.5.]
 2. Хто повинен забезпечити проведення діагностування технічного стану електроустановок? [5.1.6.]
 3. У який термін здійснюється позачергова перевірка знань у працівника, який показав незадовільні
 знання при плановій перевірці ПТЕЕС? [5.2.18.]
 4. З чи його дозволу вмикається технологічне електрообладнання, вимкнене за усною заявкою не
 електротехнічного персоналу? [5.6.2.21.]
 5. Яка періодичність капітального ремонту ПЛ на залізобетонних та металевих опорах?[6.1.24.]
 6. За якої відмінності величин напруг КЗ допускається паралельна робота трансформаторів? [6.4.30.]
 7. При якому значенні ємнісного струму замикання на землю в мережі напругою 10 кВ, на
 залізобетонних опорах, необхідно здійснювати його компенсацію дугогасильними реакторами? [6.8.18.]

Білет № 13
 1. Що слід розуміти під терміном "електричне господарство" [3.7.]
 2. Хто повинен забезпечити розроблення виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці і
 пожежної безпеки для працівників енергетичної служби підприємства? [5.1.6.]
 3. При якій перерві в роботі призначається позачергово перевірка знань ПТЕ ЕС електротехнічному
 адміністративно-технічному персоналу? [5.2.18.]
 4. У чому повинен переконатися працівник із числа електротехнічного персоналу перед увімкненням
 під напругу електроустановки і введенням тимчасово вимкненого обладнання за вимогою не
 електротехнічного персоналу? [5.6.2.21.]
 5. За яких умов можна змінювати спосіб закріплення опор ПЛ у ґрунті? [6.1.26.]
 6. Чи допускається паралельна робота трансформаторів з номінальними потужностями 400 кВа і 1000
 кВа? [6.4.30.]
 7. В електричній мережі напругою 6 кВ, струм замикання на землю складає 3,5 А. До цієї мережі
 приєднано синхронний електродвигун, в статорі якого відбувається замкнення на землю. Як швидко
 машина повинна бути відключена від мережі? [6.8.20.]

 

Білет № 14
 1. Що слід розуміти під терміном "електрообладнання" [3.8.]
 2. Хто повинен забезпечити ведення документації з електрогосподарства згідно з вимогами НПА? [5.1.6.]
 3. Хто з працівників підприємства може бути членом комісії з перевірки знань ПТЕЕС? [5.2.19.]
 4. Коли можна вмикати під напругу обладнання, яке було в ремонті або випробуванні в
 електроустановках з постійним чергуванням персоналу? [5.6.2.22.]
 5. Що необхідно виконати у місцях проходу кабелів крізь стіни, перегородки та перекриття на
 підстанціях? [6.2.4.]
 6. Чи допускається паралельна робота трансформаторів з групами з'єднань обмоток 11 та 11? [6.4.30.]
 7. В електричній мережі напругою 6 кВ, струм замикання на землю складає 7,5 А. До цієї мережі
 приєднано синхронний електродвигун, в статорі якого відбувається замкнення на землю. Як швидко
 машина повинна бути відключена від мережі? [6.8.20.]

Білет № 15
 1. Що слід розуміти під терміном " лінія електропередавання"? [3.17.]
 2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення ОТЗ щодо оптимального споживання реактивної
 потужності та економічні режими роботи компенсуючи пристроїв? [5.1.6.]
 3. Комісія якого складу має право проводити перевірку знань з технології робіт, правил пожежної
 безпеки та охорони праці у особи відповідальної за електрогосподарство споживача? [5.2.20.]
 4. У яких випадках оперативні перемикання в ЕУ напругою понад 1000В виконуються за бланками
 перемикань? [5.6.2.23.]
 5. Які умови є визначальними при встановленні найбільш допустимих струмових навантажень для КЛ? [6.2.5.]
 6. Коли необхідно проводити позачергові огляди трансформаторів? [6.4.31.]
 7. Хто видає ТУ на приєднання до ЕМ споживача пристроїв з компенсації реактивної потужності? [6.9.4.]

 

Білет № 16
 1. Що слід розуміти під терміном "облік розрахунковий"? [3.18.]
 2. Хто повинен забезпечити розроблення та дотримання норм витрат палива, електричної енергії, їх
 своєчасний перегляд під час удосконалення технології виробництва та впровадження нової
 техніки? [5.1.6.]
 3. В яких комісіях щодо перевірки знань з технології робіт, проходять перевірку знань працівники
 споживачів, які не можуть створити комісію з перевірки знань з технології робіт у відповідності до
 вимог ПТЕЕС? [5.2.21.]
 4. Який термін зберігання зіпсованих бланків перемикань? [5.6.2.23.]
 5. Яка допустима температура повітря всередині кабельних тунелів, каналів і шахт влітку? [6.2.6.]
 6. Яка періодичність огляду трансформаторів без вимкнення в електроустановках з постійним
 чергуванням персоналу? [6.4.31.]
 7. Чи дозволяється експлуатація конденсаторної батареї при нерівномірності навантаження фаз понад 10
 % від середнього значення струму? [6.9.17.]

Білет № 17
 1. Що слід розуміти під терміном "облік технічний"? [3.19.]
 2. Хто повинен забезпечити розроблення та проведення організаційних та технічних заходів щодо
 підвищення надійності роботи електроустановок? [5.1.6.]
 3. В який термін споживач повинен повідомити інспекцію Держенергонагляду про дату перевірки
 знань? [5.2.23.]
 4. Чи складаються бланки перемикань для проведення оперативних перемикань в ЕУ до 1000 В [5.6.2.24.]
 5. Яке перевантаження струмом кабелю, напругою 20-35 кВ з просоченою паперовою ізоляцією,
 допускається на період ліквідації післяаварійного режиму? [6.2.7.]
 6. Чи повинен бути аварійно виведений з роботи трансформатор у разі виявлення сильного
 нерівномірного шуму в середині трансформатора? [6.4.32.]
 7. Чи дозволяється експлуатація конденсаторної батареї при крапельній течі просочувальної речовини? [6.9.17.]

Білет № 18
 1. Що слід розуміти під терміном "поточний ремонт" [3.22.]
 2. Хто повинен забезпечити зниження граничних величин споживання електричної потужності в години
 максимуму навантаження електропередавальної організації? [5.1.6.]
 3. Який термін стажування встановлюється для працівника після успішної перевірки знань? [5.2.25.]
 4. Під час оперативних перемикань виявлено,що блокування несправне. Дозволяється чи ні
 оперативним працівникам виводити його з роботи на час оперативних перемикань? [5.6.2.26.]
 5. Яке перевантаження струмом кабелю напругою 10 кВ з паперовою ізоляцією, допускається на період
 ліквідації післяаварійного режиму? [6.2.7.]
 6. Чи повинен бути аварійно виведений з роботи трансформатор у разі виявлення сильного
 нерівномірного шуму і потріскування в середині трансформатора? [6.4.32.]
 7. Яка періодичність капітального ремонту конденсаторної установки? [6.9.18.]

 

Білет № 19
 1. Що слід розуміти під терміном "працівники адміністративно-технічні" [3.23.]
 2. Хто повинен забезпечити удосконалення мережі електропостачання споживача з виділенням на
 резервні зовнішні живильні лінії навантажень струмоприймачів екологічної та аварійної броні
 електропостачання? [5.1.6.]
 3. Яким документом оформлюється допуск до стажування? [5.2.25.]
 4. У яких випадках дозволяється деблокування роз'єднувачів з повітряними вимикачами напругою 110
 кВ та вище? [5.6.2.27.]
 5. Яке перевантаження струмом кабеля напругою 10 кВ з ізоляцією із поліетилену, допускається на
 період ліквідації післяаварійного режиму? [6.2.7.]
 6. Чи повинен бути аварійно виведений з роботи трансформатор у разі виявлення течі масла з радіатора
 охолодження? [6.4.32.]
 7. В одному приміщенні розташована кислотна та лужна акумуляторна установка. Яка відстань повинна
 бути між ними? [6.10.2.]

Білет № 20
 1. Що слід розуміти під терміном "працівники оперативні (чергові)"? [3.24.]
 2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних та технічних заходів щодо
 підготовки електроустановок споживача до роботи в осінньо-зимовий період? [5.1.6.]
 3. У яких випадках проводиться стажування електротехнічного персоналу споживача? [5.2.26.]
 4. Який струм навантаження дозволяється вимикати триполюсним роз'єднувачем зовнішньої установки
 в електроустановках з робочою напругою 6-10 кВ? [5.6.2.35.]
 5. Коли необхідно здійснювати позачергові огляди КЛ? [6.2.10.]
 6. Де повинні бути нанесені стрілки напрямків обертання рухомих частин механізмів які приводяться в
 дію електродвигунами? [6.5.2.]
 7. Який рівень електроліту повинен бути в стаціонарних кислотних акумуляторних батареях з
 поверхнево-коробчастими пластинами типу СК ? [6.10.6.]

Білет № 21
 1. Що слід розуміти під терміном "працівники оперативно-виробничі"? [3.25.]
 2. Хто повинен забезпечити виконання графіка обмеження споживання електричної потужності? [5.1.6.]
 3. Хто встановлює необхідність дублювання та визначає тривалість дублювання на робочому місці? [5.2.27.]
 4. Для чого призначені автоматизовані системи керування електрогосподарством споживача? [5.6.3.1.]
 5. Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених під удосконаленим покриттям на території міст? [6.2.10.]
 6. Яку вимогу визначають ПТЕ ЕС до плавких вставок, якими захищаються електродвигуни? [6.5.4.]
 7. Як часто необхідно вимірювати опір ізоляції акумуляторної батареї [6.10.20.]

Білет № 22
 1. Що слід розуміти під поняттям "працівники електротехнічні" [3.27.]
 2. Хто повинен забезпечити розроблення постійно діючих заходів з регулювання добового графіка
 електричного навантаження підприємства? [5.1.6.]
 3. Під чиїм керівництвом на підприємстві повинні проводитись протиаварійні тренування з
 електротехнічними працівниками? [5.2.29.]
 4. Хто має здійснювати експлуатацію та ремонт обладнання високочастотних каналів телемеханіки,
 виконаних на лініях електропередавання напругою понад 1000В? [5.6.3.7.]
 5. Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених у колекторах, тунелях, шахтах і на залізничних
 мостах? [6.2.10.]
 6. У якому випадку електродвигун повинен брати участь у самозапуску у разі короткочасного
 припинення електроживлення? [6.5.5.]
 7. Яка періодичність капітального ремонту акумуляторної батареї типу СН? [6.10.29.]

 

Білет № 23
 1. Що слід розуміти під поняттям "приймач електричної енергії"? [3.29.]
 2. Хто повинен забезпечити систематичний контроль за графіком навантаження споживача? [5.1.6.]
 3. Хто несе відповідальність за своєчасну перевірку знань ПТЕ ЕС у електротехнічних працівників? [5.2.32.]
 4. Як повинно оформлятися та з ким узгоджуватись виведення з роботи засобів контролю та обліку
 електроспоживання, диспетчерського й інформаційного зв'язку та систем телемеханіки в
 електроустановках споживача? [5.6.3.10.]
 5. Яка періодичність огляду кабельних колодязів? [6.2.10.]
 6. Скільки разів дозволяється запускати електродвигуни з короткозамкнутим ротором із холодного
 стану? [6.5.8.]
 7. Як повинна бути виконана мережа аварійного освітлення? [6.11.4.]

Білет № 24
 1. Що слід розуміти під терміном "ремонт" [3.30.]
 2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних та технічних заходів щодо
 упровадження автоматизованих систем і приладів вимірювання та обліку електричної енергії? [5.1.6.]
 3. Де повинні знаходитись бланки перемикань? [5.3.12.]
 4. Хто несе відповідальність за правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків,
 оформлення актів за формою Н-1, виконання заходів, указаних в актах? [5.7.8.]
 5. Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених під водою? [6.2.10.]
 6. Скільки разів дозволяється запускати електродвигуни з короткозамкнутим ротором із гарячого стану? [6.5.8.]
 7. Яка величина допустимого зниження напруги в мережі освітлення з номінальною напругою
 220 В? [6.11.9.]

Білет № 25
 1. Що слід розуміти під терміном "система технічного обслуговування та ремонту" [3.31.]
 2. Хто повинен забезпечити додержання вимог санітарних норм і правил щодо умов праці на робочих
 місцях обслуговуючого персоналу згідно ПТЕЕС? [5.1.6.]
 3. Хто з числа працівників споживача, повинен здійснювати контроль технічного стану
 електроустановок? [5.5.2.]
 4. Яка періодичність огляду РУ без вимкнення напруги на об'єктах з постійним чергуванням персоналу? [6.3.33.]
 5. Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених у землі? [6.2.10.]
 6. Після виконання яких заходів допускається повторне ввімкнення електродвигуна, коли
 електродвигун вимкнувся основними захистами? [6.5.8.]
 7. Кому необхідно повідомляти про всі порушення в роботі ЗВТ? [6.12.8.]

Білет № 26
 1. Що слід розуміти під терміном "Спеціальна підготовка" [3.33.]
 2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення у споживача організаційних та технічних заходів
 щодо утримання ЕУ у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами ПТЕЕС, ПУЕ, ПБЕЕ,
 інструкцій та інших НД? [5.1.6.]
 3. На основі чого встановлюється обсяг контролю за технічним станом електроустановок споживача? [5.5.2.]
 4. За яких умов необхідно організувати додаткові огляди ВРУ? [6.3.33.]
 5. Яка періодичність перевірки працездатності пристроїв пожежної сигналізації та пожежогасіння у
 кабельних спорудах? [6.2.14.]
 6. Хто має право пломбувати аварійні кнопки зупинки електродвигунів? [6.5.16.]
 7. На підставі чого робиться висновок про придатність електрообладнання до експлуатації? [6.13.3.]

 Білет № 27
 1. Що слід розуміти під терміном "Технічна експлуатація" [3.35.]
 2. Хто повинен забезпечити ведення обліку (у спеціальному журналі) щодобового споживання
 електричної енергії і навантаження в години контролю максимуму електричної потужності та надання
 інформації електропередавальній організації і відповідному територіальному підрозділу
 Держенергонагляду? [5.1.6.]
 3. Коли підлягають діагностуванню електроустановки? [5.5.3.]
 4. Яка періодичність поточних ремонтів обладнання РУ? [6.3.35.]
 5. Якою має бути температура повітря всередині приміщень ЗРУ в літній період? [6.3.11.]

6. Яка періодичність капітального ремонту електродвигунів змінного струму з короткозамкнутим
 ротором? [6.5.18.]
 7. На кого покладається відповідальність за експлуатацію зварювального обладнання за наявності в
 споживача особи, відповідальної за електрогосподарство та головного зварника? (7.1.23) Ответ: Відповідальність за експлуатацію зварювального обладнання, виконання річного графіка технічного обслуговування та ремонту, безпечне ведення зварювальних робіт визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку керівником споживача. За наявності в споживача посади головного зварника або особи, яка виконує його функції (наприклад, головного механіка), вищезазначена відповідальність покладається на нього.

Білет № 28
 1. Що слід розуміти під терміном "технічне обслуговування"? [3.36.]
 2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних і технічних заходів щодо
 навчання і перевірки знань ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЗ, ПБЕ, Правил пожежної безпеки в Україні, виробничих
 (посадових і експлуатаційних) інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічного
 персоналу? [5.1.6.]
 3. Яким документом визначаються графіки ремонтів, технічного обслуговування устаткування
 електрогосподарства та їх обсяги? [5.5.5.]

4. Яка періодичність капітального ремонту елегазових і вакуумних вимикачів? [6.3.35.]
 5. У яких випадках масляні вимикачі повинні бути обладнані пристроями електропідігріву днищ баків і
 корпусів? [6.3.22.]
 6. Яка періодичність поточних ремонтів електродвигунів? [6.5.18.]
 7. На підприємстві зникла напруга від електропередавальної організації. При цьому введена в роботу
 резервна електростанція. На підприємство надійшло попередження про прогнозований сейсмічний
 вплив через півгодини. Що необхідно виконати? (7.3.18) Ответ: Автономна електростанція повинна бути відключена від
мережі і зупинена за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство

Білет № 29
 1. Що слід розуміти під терміном"уведення в експлуатацію" [3.37.]
 2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних і технічних заходів щодо
 навчання і перевірки знань ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЗ, ПБЕ, Правил пожежної безпеки в Україні, виробничих
 (посадових і експлуатаційних) інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічного
 персоналу? [5.1.6.]
 3. На основі чого можуть здійснюватись конструктивні зміни електроустановок? [5.5.7.]
 4. Яка періодичність капітального ремонту масляних вимикачів? [6.3.35.]
 5. У яких випадках масляні вимикачі повинні бути обладнані пристроями електропідігріву днищ баків і
 корпусів? [6.3.22.]
 6. Яким чином оформляється дозвіл на введення в роботу пристроїв РЗА? [6.6.3.]
 7. Яка періодичність капітального ремонту дугової електропечі? (7.2.1.8) Ответ: 2 раза в год.

Білет № 30
 1. Хто повинен входити до складу комісії з приймання в експлуатацію електроустановки у
 вибухонебезпечній зоні? (7.4.1.7) Ответ: Приймання в експлуатацію електроустановок здійснюється комісією в складі представників Держгірпромнагляду, пусконалагоджувальної організації і особи, відповідальної за електрогосподарство споживача. Приймання в експлуатацію електроустановок з дефектами або недоробками забороняється.
 2. Хто здійснює контроль і нагляд за виконанням ПТЕ ЕС на підприємстві? [5.1.9.]
 3. Який термін перевірки під навантаженням електроустановки після капітального ремонту? [5.5.14.]
 4. Яка періодичність капітального ремонту компресорів? [6.3.35.]
 5. Як часто і коли необхідно зливати воду з баків масляних вимикачів? [6.3.31.]
 6. За яких умов повинні перевірятись всі уставки захисту? [6.6.8.]
 7. Яка температура допускається на зовнішній поверхні ізоляції електродного котла? (7.2.7.5) Ответ: Температура внешней поверхности изоляции не должна превышать 45 °С.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 25 липня 2006 р. № 258

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017 

ПРАВИЛА
ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

[1.1]Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі - Правила) установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі - електроустановки) споживачів. Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також на електроустановки населення напругою понад 1000 В.
Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які перебувають на правах власності в населення, у частині застосування норм випробувань та вимірювання параметрів електрообладнання.
Вимоги до експлуатації генераторів, синхронних компенсаторів, силових кабельних ліній з маслонаповненими кабелями споживачів будь-якої напруги, а також силових трансформаторів, автотрансформаторів, реакторів, повітряних ліній електропередавання та електроустановок споживачів напругою понад 150 кВ установлюються відповідно до галузевого керівного документа Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296.
[1.2]Правила обов'язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів, функції керування, регулювання режимів електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів.
[1.5]Експлуатація побутових електроприладів в умовах виробництва здійснюється згідно з вимогами підприємств-виробників та цих Правил.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Наведені нижче терміни та визначення застосовуються в таких значеннях:
[3.1]Важкодоступний простір (приміщення) - простір, у якому через його малий розмір ускладнено виконання робіт, а природний повітрообмін недостатній.
[3.2]Вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) - електротехнічний пристрій спеціального призначення, виконаний таким чином, що можливість спалахування навколишнього вибухонебезпечного середовища внаслідок експлуатації цього пристрою усунена.
[3.3]Діюча електроустановка - електроустановка або її дільниця, яка перебуває під робочою чи наведеною напругою або на яку напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також повітряною лінією (далі - ПЛ), яка має перетинання з діючою ПЛ.
[3.4]Дублювання - самостійне виконання оперативним, оперативно-виробничим працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренування.
[3.5]Експлуатація - стадія життєвого циклу виробу, протягом якого реалізовується, підтримується і відновлюється його якість.
[3.7]Електричне господарство (далі - електрогосподарство) - будівлі, споруди, устаткування, призначені для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.
[3.8]Електрообладнання - пристрої, у яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється чи споживається електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; усі види захисту електроустановок.
[3.17]Лінія електропередавання - електрична лінія, яка виходить за межі електростанції чи підстанції, призначена для передавання електричної енергії на відстань.
[3.18]Облік розрахунковий (комерційний) - облік кількісних і якісних характеристик потоків енергії, які беруть за основу для фінансових розрахунків між продавцем і покупцем енергії.
[3.19]Облік технічний - облік кількісних і якісних характеристик потоків енергії, які використовуються споживачем енергії для своїх внутрішніх розрахунків.
[3.22] Поточний ремонт - ремонт, що виконується для забезпечення або відновлення працездатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих його частин.
[3.23]Працівники адміністративно-технічні - керівники споживачів, їх заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їх заступники, майстри, інженери та їхні посадові особи, на яких покладено адміністративні функції.
[3.24]Працівники оперативні (чергові) - працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та/або оперативних перемикань.
[3.25]Працівники оперативно-виробничі - виробничі працівники, спеціально навчені й підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок.
[3.27]Працівники електротехнічні - працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, які пройшли перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці.
[3.29]Приймач електричної енергії (електроприймач) - пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на інший вид енергії для її використання.
[3.30]Ремонт - комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів або їх складових частин.
[3.31]Система технічного обслуговування та ремонту - сукупність взаємопов'язаних засобів документації технічного обслуговування, ремонту й виконавців, необхідна для підтримання та відновлення якості виробів, що входять у цю систему.
[3.33]Спеціальна підготовка - додаткове навчання працівників електроенергетики, які мають спеціальну освіту (повну вищу, базову вищу, професійно-технічну) для їх підготовки до виконання своїх функціональних обов'язків.
[3.35]Технічна експлуатація - частина експлуатації, яка складається з транспортування, зберігання, технічного обслуговування та ремонту виробу.
[3.36]Технічне обслуговування - комплекс операцій чи операція з підтримання працездатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання і транспортування.
[3.37]Уведення в експлуатацію - дія, що фіксує готовність об'єкта, енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку.

4. СКОРОЧЕННЯ

У цих Правилах вжиті такі скорочення:


АБ 

- Акумуляторна батарея 

АПВ 

- Автоматичне повторне ввімкнення 

АВР 

- Автоматичне ввімкнення резерву 

АСК 

- Автоматизована система керування 

АСКЕ 

- Автоматизована система керування електрогосподарством 

АСКП 

- Автоматизована система керування підприємством 

АЧР 

- Автоматичне частотне розвантаження 

ВРУ 

- Відкрита розподільна установка 

ВЕУ 

- Вітрова електрична установка 

Д 

- Система охолодження трансформатора з природною циркуляцією масла та дуття 

ДВСЦ ВЕ 

- Державний випробувальний сертифікаційний центр вибухозахищеного та рудникового електрообладнання 

ДРЛ 

- Дугорозрядна ртутна лампа 

ДЦ 

- Система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря та масла 

ЕМК 

- Електромагніт керування 

ЗВТ 

- Засоби вимірювальної техніки 

ЗДТК 

- Засоби диспетчерського і технологічного керування 

ЗРУ 

- Закрита розподільна установка 

КЗ 

- Коротке замикання 

КЛ 

- Кабельна лінія 

КРУ 

- Комплектна розподільна установка (внутрішнього розташування) 

КРУЕ 

- Комплектна розподільна установка елегазова 

КРУЗ 

- Комплектна розподільна установка (зовнішнього розташування) 

КТП 

- Комплектна трансформаторна підстанція 

ЛЗР 

- Легкозаймиста рідина 

М 

- Система охолодження трансформатора з природним масляним охолодженням 

НД 

- Нормативні документи 

НДЦ 

- Система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря та масла (направлений потік масла) 

НКРЕ 

- Національна комісія регулювання електроенергетики 

НЦ 

- Система охолодження трансформатора з направленою циркуляцією масла в обмотках та примусовою через повітроохолоджувач 

ОВБ 

- Оперативно-виїзна бригада 

ОКГТ 

- Волоконно-оптичний кабель, умонтований у грозозахисний трос 

ОПН 

- Обмежувач перенапруг 

ПА 

- Протиаварійна автоматика 

ПБЕ 

- Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (ДНАОП 0.00-1.32-01) 

ПБЕЕ 

- Правила безпечної експлуатації електроустановок 

ПВВЕ 

- Правила випробування вибухозахищеного електрообладнання 

ПВВРЕ 

- Правила випробування вибухозахищеного та рудничного електрообладнання 

ПКЕЕ 

- Правила користування електричною енергією 

ПЛ 

- Повітряна лінія електропередавання 

ППБ 

- Правила пожежної безпеки в Україні 

ПРВВ 

- Пристрій резервування відмови вимикачів 

ПУЭ 

- Правила устройства электроустановок 

РЗАіТ 

- Релейний захист, автоматика і телемеханіка 

РУ 

- Розподільна установка 

РПН 

- Регулювання під навантаженням 

САВН 

- Спеціальна автоматика відключення навантаження 

СНЗ 

- Спеціалізований навчальний заклад 

СК 

- Акумуляторна батарея з поверхнево-коробчастими пластинами 

СН 

- Акумуляторна батарея з намазними пластинами 

ССБП 

- Система стандартів безпеки праці 

ТН 

- Трансформатор напруги 

ТОР 

- Система технічного обслуговування та ремонту 

ТС 

- Трансформатор струму 

УкрСЕПРО 

- Українська система сертифікації продукції 

Ц 

- Система охолодження трансформатора з направленою циркуляцією води й масла. 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

5.1. Обов'язки працівників

[5.1.1.]Обслуговування діючих електроустановок, проведення в них оперативних перемикань, організацію та виконання ремонтних, монтажних чи налагоджувальних робіт і випробувань повинні здійснювати спеціально підготовлені та атестовані електротехнічні працівники.
У споживачів, як правило, має бути створена електротехнічна служба (відділ, група), укомплектована необхідною кількістю електротехнічного персоналу, залежно від класу напруги живлення, складності та обсягу обслуговуваних електроустановок.
У разі відсутності атестованого обслуговуючого персоналу допускається визначити спеціалізовану організацію, відповідальну за технічну експлуатацію та обслуговування електроустановок споживача. Ця організація згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" повинна мати відповідний дозвіл на проведення робіт в електроустановках. У цьому разі відповідальність за технічно грамотну та безпечну експлуатацію електрогосподарства споживача повинна визначатись договором, укладеним між споживачем і цією організацією.
За відсутності такого обслуговування експлуатація електроустановок забороняється.
[5.1.3]Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник (роботодавець) повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство споживача (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство), та особу, яка буде її заміщувати у разі відсутності.
Особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати, призначають з числа спеціалістів, кваліфікація яких відповідає вимогам Правил та які пройшли навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці.
Після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці та присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1000 В та V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою понад 1000 В ці особи наказом споживача допускаються до виконання своїх обов'язків.
За наявності в споживача посади головного енергетика обов'язки особи, відповідальної за електрогосподарство, як правило, покладаються на нього. Допускається виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, та/або її заступника, за сумісництвом.
Організація вищого рівня споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів.
[5.1.4]Споживачі, у яких електрогосподарство включає тільки ввідно-розподільний пристрій, освітлювальні установки, прилади побутового призначення напругою до 220 В, особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати.
Відповідальність за технічно грамотне та безпечне користування електроустановкою за письмовою згодою територіального підрозділу Держенергонагляду покладається на керівника споживача. Ця особа повинна пройти навчання в СНЗ за 8-годинною програмою. Надалі вона проходить інструктаж в енергопостачальній організації з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановок в обсязі знань, що відповідає II групі з електробезпеки, про що робиться запис у журналі інструктажу споживачів і в договорі про користування електроенергією.
За умови відсутності змін в умовах виробництва та складі електрообладнання періодичність проведення інструктажів установлюється один раз на два роки.
Якщо під час здійснення енергетичного нагляду будуть виявлені порушення умов експлуатації та умов електроспоживання, то постачання електроенергії повинно бути припинене або обмежене в установленому порядку до призначення на цьому об'єкті особи, відповідальної за електрогосподарство, або електроустановку необхідно передати на обслуговування спеціалізованій організації.
[5.1.6]Особа, відповідальна за електрогосподарство (спеціалізована організація), повинна забезпечити:
1) розроблення і проведення організаційних і технічних заходів, що включають:
- утримання електроустановок у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами цих Правил, ПУЭ, ПБЕЕ, інструкцій та інших НД;
- дотримання заданих електропередавальною (електропостачальною) організацією режимів електроспоживання і договірних умов споживання електричної енергії та потужності;
- виконання заходів з підготовки електроустановок підприємства до роботи в осінньо-зимовий період;
- раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
- оптимальне споживання реактивної потужності та економічні режими роботи компенсуючих пристроїв;
- упровадження автоматизованих систем і приладів вимірювання та обліку електричної енергії;
- своєчасний і якісний ремонт електроустановок;
- зменшення аварійності та травматизму;
- забезпечення промислової безпеки;
- підвищення надійності роботи електроустановок;
- навчання і перевірку знань цих Правил, ПБЕЕ, ПУЭ, ПБЕ, Правил пожежної безпеки в Україні, виробничих (посадових і експлуатаційних) інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічного (електротехнологічного) персоналу;
- охорону навколишнього природного середовища (у залежності від покладених функцій);
2) удосконалення мережі електропостачання споживача з виділенням на резервні зовнішні живильні лінії навантажень струмоприймачів екологічної та аварійної броні;
3) розроблення комплексу заходів, спрямованих на запобігання травматизму, зниженню рівня промислової безпеки, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, можливим негативним екологічним та іншим наслідкам у разі припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у встановленому порядку;
4) розслідування технологічних порушень в роботі електроустановок та оперативне повідомлення про них територіальному підрозділу Держенергонагляду;
5) розроблення та дотримання норм витрати палива, електричної енергії, їх своєчасний перегляд під час удосконалення технології виробництва та впровадження нової техніки;
6) проведення діагностування технічного стану електроустановок;
7) проведення вимірів споживання електричної енергії та потужності в установлений електропередавальною організацією характерний режимний день літнього та зимового періодів і подання в установлені терміни добових режимних графіків до електропередавальної організації та територіального підрозділу Держенергонагляду;
8) систематичний контроль за графіком навантаження споживача; розроблення постійно діючих заходів з регулювання добового графіка електричного навантаження, зниження граничних величин споживання електричної потужності в години максимуму навантаження мережі електропередавальної організації;
9) виконання графіка обмеження споживання електричної енергії, потужності та аварійного відключення споживачів; розробку заходів щодо зниження споживання електричної енергії та потужності для забезпечення встановлених режимів електроспоживання у відповідності до доведених графіків обмеження;
10) ведення обліку (у спеціальному журналі) щодобового споживання електричної енергії і навантаження в години контролю максимуму електричної потужності та надання інформації електропередавальній організації і відповідному територіальному підрозділу Держенергонагляду (на їх вимогу);
11) розроблення із залученням технологічних та інших підрозділів, а також спеціалізованих інститутів і проектних організацій перспективних планів зниження енергоємності продукції, яка випускається, упровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів, запровадження прогресивних форм економічного стимулювання;
12) облік та аналіз аварій і нещасних випадків, а також ужиття заходів з усунення причин їх виникнення;
13) розроблення виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки для працівників енергетичної служби;
14) надання інформації на вимогу Держенергонагляду у відповідності до нормативно-правових актів;
15) ведення документації з електрогосподарства згідно з вимогами нормативно-правових актів;
16) розроблення інструкцій про порядок дій обслуговуючого персоналу у разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж;
17) додержання вимог санітарних норм і правил щодо умов праці на робочих місцях обслуговуючого персоналу згідно з підрозділом 5.7 цих Правил.
[5.1.9]Контроль і нагляд за виконанням вимог цих Правил, відповідно до своїх обов'язків, здійснюють спеціалісти енергослужби, служби охорони праці споживача та організацій вищого рівня.
[5.2.4]Електротехнологічні працівники виробничих цехів і дільниць, які здійснюють експлуатацію електротехнологічних установок, повинні мати групу з електробезпеки II і вище.
Керівники структурних підрозділів, яким безпосередньо підпорядковані електротехнологічні працівники, повинні мати групу з електробезпеки не нижчу, ніж у підлеглих працівників. Вони повинні здійснювати технічне керівництво цими працівниками і контроль за їхньою роботою.

[5.2.6]Роботодавець відповідно до ГНД 34.12.102-2004 та ДНАОП 0.00-4.12-05зурахуванняммісцевихумовтаскладуенергетичногообладнанняповинензатвердити положення про навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, охорони праці та про перевірку знань з цих питань.
Навчання з технічної експлуатації електроустановок включає такі форми роботи з працівниками, що обслуговують електричні установки: проведення самого навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки, перевірку знань з цих питань, а також інструктажі, стажування, дублювання, проведення аварійних тренувань та допуск до роботи.
[5.2.9]У процесі трудової діяльності працівники проходять такі види навчання з питань технічної експлуатації електроустановок:
- професійне навчання кадрів на виробництві, яке проводиться відповідно до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506;
- періодичне навчання в СНЗ;
- щорічне навчання на виробництві.
[5.2.11]Особи, відповідальні за електрогосподарство, проходять не рідше одного разу на три роки періодичне навчання з питань технічної експлуатації електроустановок.
[5.2.14]Новопризначені працівники, що прийняті на роботу, пов'язану з обслуговуванням електроустановок, або при перерві в роботі понад один рік, проходять первинну перевірку знань.
Первинна перевірка знань працівників повинна проводитись у терміни, установлені програмами і планами їх підготовки.
Допускається при проведенні перевірки знань використання контрольно-навчальних засобів на базі персональних електронно-обчислювальних машин для всіх видів перевірок, з наступним усним опитуванням, окрім первинної. У цьому разі запис у журналі перевірки знань не відміняється.
[5.2.17]Періодичність навчання та періодичної перевірки знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці (далі - перевірка знань) з присвоєнням відповідної групи з електробезпеки проводиться в такі терміни:
- первинне навчання та перевірка знань усіх працівників до початку виконання роботи;
- для працівників, які безпосередньо організовують та проводять роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок чи виконують у них налагоджувальні, електромонтажні, ремонтні, профілактичні випробування або експлуатують електроустановки у вибухонебезпечних, пожежонебезпечних зонах, - один раз на рік;
- для адміністративно-технічних працівників, які не належать до попередньої групи, а також для працівників з охорони праці, допущених до інспектування електроустановок, - один раз на три роки.
Перевірка знань з питань правил пожежної безпеки в працівників, які обслуговують електроустановки у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, здійснюється один раз на рік, в інших випадках - один раз на три роки.
Забороняється допуск до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки, охорони праці, а також у разі закінчення терміну дії попередніх періодичних перевірок знань. Комісією з перевірок знань працівникові може бути присвоєна група з електробезпеки, яку він мав до перерви в роботі.
[5.2.18]Позачергову перевірку знань працівнику здійснюють незалежно від терміну проведення попередньої перевірки знань у разі:
- уведення в дію нової редакції або перероблених правил;
- переведення працівника на іншу роботу або призначення на іншу посаду, що потребує додаткових знань;
- при перерві в роботі на даній посаді понад шість місяців;
- незадовільної оцінки знань працівника - у терміни, визначені комісією з перевірки знань, але не раніше ніж через два тижні;
- вимог органів Держенергонагляду та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі - Держгірпромнагляд).
[5.2.19]Для проведення перевірки знань електротехнічного та електротехнологічного персоналу керівник споживача повинен своїм наказом призначити комісію з перевірки знань.
Головою комісії призначається керівник споживача або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з питань технічної експлуатації електроустановок, охорони праці.
До складу комісії споживача з перевірки знань входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичних, виробничих, технічних служб, представник профспілки або вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
У разі потреби створюються комісії в окремих структурних підрозділах, їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.
[5.2.20]Перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці проводять:
1) в особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (головного енергетика), його заступника - комісія за участю керівника споживача (його заступника) або комісія організації вищого рівня, інспектора Держенергонагляду, Держгірпромнагляду;
2) в осіб, відповідальних за електрогосподарство структурних виробничих підрозділів, - комісія за участю особи, відповідальної за електрогосподарство споживача. Склад комісії затверджує керівник споживача;
3) у решти працівників - комісія споживача або його підрозділів, склад яких визначає та затверджує керівник споживача, за участю особи, відповідальної за електрогосподарство споживача (підрозділу). До складу вказаних комісій, як правило, повинен уходити безпосередній керівник того працівника, чиї знання перевіряє комісія.
Члени комісій структурних підрозділів повинні пройти перевірку знань правил в центральній комісії споживача.
[5.2.21]Споживачі, чисельність яких не дає змоги створити комісію з перевірки знань з питань технології робіт, перевірку знань проходять у комісії територіальних підрозділів Держенергонагляду.
У роботі такої комісії, як правило, бере участь керівник споживача, працівники якого проходять перевірку знань, або представники організацій вищого рівня.
Комісії для перевірки знань з питань технології робіт можуть також створюватись при СНЗ. Вони призначаються наказом (розпорядженням) керівника СНЗ за погодженням з відповідним територіальним підрозділом Держенергонагляду. Члени комісії повинні пройти перевірку знань в територіальному підрозділі Держенергонагляду. Головою комісії призначається старший державний інспектор з енергетичного нагляду.

[5.2.23] Перевірка знань кожного працівника здійснюється індивідуально. Результати перевірки оформляються протоколом та записуються у журнал установленої форми. Записи оформляються окремо з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці за підписом усіх членів комісії.
Керівники споживачів наприкінці року повинні подавати до інспекції Держенергонагляду графік перевірки знань електротехнічних працівників на наступний рік.
Про дату перевірки знань представники інспекцій повинні бути повідомлені споживачем не пізніше ніж за 20 днів до її початку.
[5.2.25]Після успішної перевірки знань працівник допускається до стажування тривалістю 2 - 15 змін і дублювання на робочому місці у відповідності до вимог ГНД 34.12.102-2004.
Допуск оформлюється наказом або розпорядженням керівника споживача (структурного підрозділу) з визначенням тривалості стажувань та призначенням працівника, відповідального за стажування.
[5.2.26]Стажування проводиться під час спеціальної підготовки та під час підготовки на нову посаду. У процесі стажування працівник повинен:
- закріпити знання щодо правил технічної експлуатації електрообладнання, правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та пожежної безпеки, технологічних і посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці;
- оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;
- засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси та методи безаварійного керування обладнанням з метою забезпечення вимог технічної експлуатації, безпеки праці та економічної експлуатації устаткування, що обслуговується.
[5.2.27]Керівник споживача або структурного підрозділу може звільняти від стажування працівника, що має стаж за фахом не менше трьох років, що переходить з одного робочого місця на інше, де характер його роботи і тип устаткування, на якому він працюватиме, не змінюються.
Тривалість стажування працівника встановлюється індивідуально в залежності від його рівня професійної освіти, досвіду роботи, професії (посади).
Після закінчення стажування і перевірки знань ремонтні працівники допускаються до самостійної роботи, а оперативні - до дублювання.
Тривалість дублювання на робочому місці встановлюється рішенням комісії з перевірки знань і залежить від кваліфікації працівника та складності обладнання, яке він обслуговуватиме, але не менше шести змін.
[5.2.29]На підприємстві під керівництвом особи, відповідальної за електрогосподарство, електротехнічні працівники повинні проходити протиаварійні тренування на робочих місцях і відпрацьовувати способи та прийоми запобігання порушенням у роботі обладнання та швидкої ліквідації несправностей і аварій.
[5.2.32]Відповідальними за своєчасну перевірку знань в електротехнічних та електротехнологічних працівників є керівники підрозділів споживача, у підпорядкуванні яких перебувають ці працівники.
[5.3.12]На робочих місцях оперативного персоналу (на підстанціях, у розподільних установках або приміщеннях, відведених для працівників, які обслуговують електроустановки) необхідно вести таку документацію:
- оперативну схему або схему-макет;
- оперативний журнал;
- бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках;
- бланки перемикань;
- перелік складних перемикань, що виконуються за бланками перемикань;
- перелік інвентарних засобів захисту;
- журнал дефектів та неполадок на електроустановках;
- журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання;
- журнал показів контрольно-вимірювальних приладів і електролічильників;
- журнал обліку споживання електричної енергії, півгодинних вимірів навантаження в години максимуму енергопостачальної організації;
- перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;
- журнал обліку виробничого інструктажу;
- журнал обліку протиаварійних тренувань та протипожежних тренувань;
- журнал пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки (далі - РЗАіТ) та карти їх уставок (у тому числі частотного розвантаження);
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
- комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки;
- журнал видачі та повернення ключів від приміщень з електроустановками;
- список електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні та/або віданні вищого оперативного персоналу;
- положення про порядок взаємовідносин з оперативним персоналом електропередавальної організації;
списки працівників:
1) які мають право оформляти розпорядження та наряди на виконання робіт;
2) які мають право одноосібного огляду електроустановок та електротехнічної частини технологічного електрообладнання;
3) які мають право давати оперативні розпорядження та вести оперативні переговори (керівний черговий персонал у зміні);
4) які мають право виконувати оперативні перемикання;
5) відповідальних оперативних працівників електропередавальної організації;
6) які мають право бути допускачем, керівником робіт, наглядачем, членом бригади;
7) допущених до перевірки підземних споруд на наявність газу.
Крім того, на робочому місці оперативного персоналу повинні бути:
- інструкція про порядок дії персоналу в разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж;
- повідомлення електропередавальної організації про встановлення граничних величин споживання електричної енергії та потужності, а також графіки обмеження та аварійного відключення споживачів;
- затверджений у встановленому порядку перелік постійно діючих заходів зі зниження навантаження в години контролю максимуму електричної потужності;
- розроблені та затверджені регулювальні заходи щодо зниження споживання електричної енергії та потужності для забезпечення встановлених режимів електроспоживання у відповідності до доведених графіками обмеження;
- документи щодо допустимих на робочому місці параметрів факторів виробничого середовища: мікроклімату, шуму, освітленості, рівнів електромагнітних полів тощо згідно з Державними санітарними нормами.
Залежно від особливостей місцевих умов виробництва обсяг оперативної документації може бути доповнений за рішенням керівника споживача чи особи, відповідальної за електрогосподарство.

[5.5.2]Контроль технічного стану електроустановок повинен проводитись оперативними й оперативно-ремонтними працівниками споживача. Обсяг контролю встановлюється у відповідності до вимог НД, вимог інструкцій заводів-виробників, щорічних планів, які затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство.
[5.5.3]По закінченні встановленого нормативно-технічною документацією терміну експлуатації технологічні системи та електроустановки повинні підлягати технічному діагностуванню.
Діагностування технічного стану проводиться за програмою, погодженою Держенергонаглядом та комісією, очолюваною технічним керівником споживача (особою, відповідальною за електрогосподарство) або його заступником. До складу комісії включають керівників і спеціалістів структурних підрозділів споживача, осіб, відповідальних за електрогосподарство підрозділів, представників Держенергонагляду, Держгірпромнагляду, спеціалістів спеціалізованих організацій (за договором).
[5.5.5]У споживача повинна діяти ТОР устаткування електрогосподарства, спрямована на забезпечення надійної і безпечної його роботи.
Графіки ремонтів, технічного обслуговування і їх обсяги визначаються щорічними планами, які підписуються особою, відповідальною за електрогосподарство, та затверджуються керівником. Зазначені графіки можуть складатися на основі проведеного діагностування технічного стану електроустановок.
[5.5.7]Конструктивні зміни електроустановок, окремих апаратів, а також зміни електричних схем під час виконання ремонтів повинні здійснюватись тільки за затвердженою технічною документацією.
[5.5..14]Електроустановки після попереднього приймання з капітального ремонту перевіряються в роботі під навантаженням у терміни, указані заводом-виробником, але не менше ніж 24 год. За відсутності дефектів у роботі протягом цього часу вони приймаються в експлуатацію. Якщо під час перевірки виявлені дефекти, що заважають роботі електроустановок, ремонт уважається не закінченим до їх усунення та повторної перевірки під навантаженням протягом наступних 24 год.
[5.6.1.3.]В електрогосподарстві споживача повинен бути організований за встановленими формами облік показників роботи обладнання (позмінний, добовий, місячний, квартальний, річний) для аналізу його економічності та надійності роботи.
[5.6.2.1]Диспетчерське керування у споживача повинно бути організоване за ієрархічною структурою, яка передбачає розподіл функцій оперативного контролю й керування за рівнями, а також підлеглістю працівників нижчих рівнів диспетчерського керування вищим.
Для споживача вищим рівнем диспетчерського керування є диспетчерські служби електропередавальних організацій чи їх структурних підрозділів.
[5.6.2.11]Оперативне керування має здійснюватись із щита керування або з диспетчерського пункту. Можливе використання пристосованого для цього електротехнічного приміщення.
Щити (пункти) керування повинні бути оснащені засобами зв'язку. Оперативні переговори повинні записуватися за допомогою електронних засобів зв'язку або на магнітофон, зберігання яких повинно здійснюватись не менше ніж 10 діб.
[5.6.2.12]На щитах (пунктах) оперативного керування повинні бути оперативні схеми (схеми-макети) електричних з'єднань електроустановок, які перебувають в оперативному керуванні чи віданні оперативного персоналу.
Усі зміни в схемі з'єднань електроустановок, пристроїв РЗАіТ, а також місця встановлення заземлень повинні бути відображені на оперативній схемі (схемі-макеті) та в оперативному журналі.
[5.6.2.13]Для кожної електроустановки повинні бути складені, затверджені особою, відповідальною за електрогосподарство, та узгоджені в установленому порядку однолінійні схеми електричних з'єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи обладнання.
[5.6.2.17]Режим обладнання, яке перебуває в оперативному керуванні або оперативному віданні вищого оперативного персоналу, не може бути змінений (уведене, виведене в ремонт, резерв, роботу) без дозволу вищого оперативного персоналу навіть за наявності дозволеної заявки, за винятком випадків явної небезпеки для людей і обладнання.
У розпорядженні стосовно перемикань необхідно зазначати їх послідовність. Розпорядження вважається виконаним тільки після одержання про це повідомлення від особи, якій воно видавалось.
[5.6.2.18]Складні перемикання, а також усі перемикання (крім поодиноких) в електроустановках, що не обладнані блокувальними пристроями або мають несправні блокувальні пристрої чи блокування виконано не в повному обсязі, повинні виконуватись за програмами і бланками перемикань у присутності особи, яка контролює ці перетинання.
Перелік складних перемикань повинен бути затверджений особою, відповідальною за електрогосподарство, і зберігатись на диспетчерських пунктах, щитах керування.
Перелік складних перемикань повинен переглядатись у разі зміни електричної схеми з'єднань, складу електрообладнання, пристроїв РЗАіТ.
[5.6.2.19]. Під час проведення перемикань особливу увагу потрібно звертати на операції ввімкнення на паралельну роботу з електричною мережею електропередавальної організації власних електроджерел споживача (блок-станцій) або ввімкнення їх в автономному режимі.
Уведення їх в роботу повинно відповідати встановленому електропередавальною організацією порядку.
У випадках, що не допускають зволікання (нещасний випадок, стихійне лихо, пожежа, а також під час ліквідації аварії), дозволено згідно з інструкціями виконання перемикань без розпорядження чи без відома оперативного персоналу вищого рівня з подальшим його повідомленням і записом в оперативному журналі.
[5.6.2.21]Обладнання електроустановок, прийнятих в експлуатацію, повинно міститися в одному з таких оперативних станів: у роботі, резерві, ремонті або консервації.
Виведення ліній електропередавання, електрообладнання, пристроїв РЗАіТ, ПА, ЗДТК, систем і приладів комерційного обліку енергії з роботи і резерву для ремонту й випробувань навіть за затвердженим планом повинно бути оформлене письмовою заявкою, яка подається у відповідну диспетчерську службу згідно із затвердженими переліками осіб на їх оперативне керування й оперативне відання.
Порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання повинен бути затверджений особою, відповідальною за електрогосподарство.
Порядок оформлення заявок на вимкнення електрообладнання споживача, яке перебуває в оперативному керуванні та/або віданні електропередавальної організації, повинен погоджуватися з цією організацією.
Незважаючи на дозволену заявку, виведення обладнання з роботи і резерву або для випробування може бути виконане лише з дозволу оперативного персоналу електропередавальної організації (її структурного підрозділу), наданого безпосередньо перед виведенням з роботи і резерву обладнання або перед проведенням випробувань.
Технологічне електрообладнання, вимкнуте за усною заявкою неелектротехнічного персоналу для виконання будь-яких робіт, умикається тільки на вимогу особи, яка подала заявку на вимкнення, чи працівника, який її заміщує.
Перед увімкненням під напругу електроустановки і введенням тимчасово вимкненого обладнання на вимогу неелектротехнічного персоналу оперативний працівник електротехнічного персоналу повинен оглянути обладнання, переконатися в його готовності до ввімкнення під напругу, попередити працюючих на ньому працівників про наступне ввімкнення та впевнитись у відсутності сторонніх осіб на обладнанні, що вмикається під напругу.
[5.6.2.22]Обладнання, яке було в ремонті чи випробуванні в електроустановках з постійним чергуванням персоналу, вмикається під напругу тільки після закінчення приймання його оперативними працівниками.
Порядок приймання обладнання після його ремонту чи випробування в електроустановках без постійного чергування персоналу визначається місцевими інструкціями з урахуванням особливостей електроустановки і виконання вимог безпеки.
[5.6.2.23]В електроустановках напругою понад 1000 В перемикання проводяться:
- без бланків перемикань - у разі простих перемикань і за наявності діючих блокувальних пристроїв, що в повному обсязі унеможливлюють помилкові операції з роз'єднувачами і заземлювальними ножами під час проведення перемикань;
- за бланком перемикань - у разі відсутності блокувальних пристроїв або їх несправності, виконання блокування не в повному обсязі, а також під час проведення складних перемикань.
Перелік складних перемикань визначає особа, відповідальна за електрогосподарство, і затверджується керівником споживача.
Під час ліквідації аварій перемикання здійснюють без бланків перемикань, виконуючи послідовно всі операції під контролем старшого оперативного персоналу, з подальшим записом в оперативному журналі.
Бланки перемикань повинні бути пронумеровані. Використані та зіпсовані бланки зберігають в установленому порядку, але не менше ніж 10 діб.
[5.6.2.24]В електроустановках напругою до 1000 В перемикання здійснюються без складання бланків перемикань, але із записом в оперативному журналі.
[5.6.2.26]Оперативним працівникам, які безпосередньо виконують перемикання, виводити самовільно з роботи пристрої блокування забороняється.
У разі виявлення несправності пристроїв блокування працівник зобов'язаний повідомити про це старшого з оперативного персоналу. Виконувати операції з тимчасовим зняттям блокування можна тільки з дозволу та під керівництвом осіб, уповноважених на це.
[5.6.2.27]Дозволяється тимчасове деблокування роз'єднувачів з повітряними вимикачами напругою 110 кВ і вище в разі вимкнення (увімкнення) ненавантажених систем шин або приєднань з трансформаторами напруги серії НКФ. Порядок деблокування і введення пристроїв блокування повинен бути відображений у бланках перемикань.
[5.6.2.35]Вимкнення і ввімкнення під напругу, а також уведення в роботу приєднання, яке має у своєму колі вимикач, повинні виконуватись за допомогою вимикача.
Дозволяється вимкнення і ввімкнення відокремлювачами, роз'єднувачами відповідного ступеня напруги (з неперевищенням установлених величин комутуючих струмів):
- трансформаторів напруги, нейтралей силових трансформаторів напругою 110 - 150 кВ;
- заземлювальних дугогасильних реакторів напругою 6 - 35 кВ за відсутності в мережі струму замикання на землю;
- намагнічувального струму силових трансформаторів напругою 6 - 150 кВ;
- зарядного струму і струму замикання на землю повітряних і кабельних ліній електропередавання: до 5 А - для ліній напругою 20 - 35 кВ і до 30 А - для ліній напругою 10 кВ і нижче;
- зарядного струму системи шин, а також зарядного струму приєднань (електроустаткування), крім конденсаторних батарей.
У кільцевих мережах напругою 6 - 10 кВ дозволяється вимкнення роз'єднувачами вирівнювальних струмів до 70 А і замикання мережі в кільце за різниці напруг на розімкнених контактах роз'єднувачів не більше 5 %.
Допускається вимкнення та ввімкнення навантажувального струму величиною до 15 А триполюсними роз'єднувачами зовнішньої установки напругою 10 кВ і нижче.
Допускається дистанційне вимкнення роз'єднувачами несправного вимикача 110 кВ, зашунтованого одним вимикачем або кільцем з кількох вимикачів інших приєднань системи шин, якщо вимкнення вимикача може спричинити його руйнування і знеструмлення підстанції.
Допустимі значення струмів, що вимикаються і вмикаються роз'єднувачами, повинні бути визначені НД і для основної мережі споживача погоджені з електропередавальною організацією.
Порядок і умови виконання операцій з перемикань для різних електроустановок повинні бути регламентовані виробничою інструкцією споживача.
[5.6.3.1]Автоматизовані системи керування електрогосподарством (далі - АСКЕ) споживача призначені для вирішення питань диспетчерського, технологічного та організаційного керування енергогосподарством. Структура і рівень розвитку АСКЕ залежить від структури електрогосподарства, особливостей споживання електричної енергії та технології виробництва.
[5.6.3.7]Під час організації експлуатації АСКЕ обов'язки структурних підрозділів з обслуговування комплексу технічних засобів, програмного забезпечення повинні бути визначені розпорядчим документом.
Експлуатацію і ремонт обладнання (конденсатори зв'язку, реактори високочастотних загороджувачів, заземлювальні ножі, пристрої антенного зв'язку, прохідні ізолятори, розрядники елементів налагодження і фільтрів приєднань тощо) високочастотних каналів телемеханіки і телефонного зв'язку, виконаного лініями електропередавання напругою понад 1000 В, повинні здійснювати працівники, які обслуговують електроустановки напругою понад 1000 В.
[5.6.3.10]Ремонтно-профілактичні роботи на технічних засобах, що належать електропередавальній організації або пов'язані з режимами її роботи, повинні виконуватись відповідно до затвердженого графіка; порядок технічного обслуговування і ремонт систем повинні визначатися відповідним положенням.
Виведення з роботи засобів контролю та обліку електроспоживання, диспетчерського й інформаційного зв'язку та систем телемеханіки необхідно оформляти оперативною заявкою і погоджувати з електропередавальною організацією.
[5.7.8]Кожний нещасний випадок, а також випадки порушення вимог безпеки праці повинні бути ретельно розслідувані для виявлення причин і осіб, винних у їх виникненні, та вжиття заходів із запобігання повторенню подібних випадків.
Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, оформлення актів за формою Н-1, виконання заходів, указаних в актах, несуть керівники, а також особи, відповідальні за електрогосподарство.

6. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1. Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи.
[6.1.3]Під час спорудження або модернізації ПЛ замовник повинен організувати технічний нагляд за будівельними та монтажними роботами, перевіряючи їх відповідність затвердженій технічній документації. Особливу увагу слід приділяти контролю за якістю виконання прихованих робіт, дотриманню вимог узгодженої і затвердженої проектної документації на відповідність ВБН А.3.1-001-99 та не допускати введення в експлуатацію ПЛ з порушенням установлених правил.
[6.1.4]Приймання в експлуатацію ПЛ і струмопроводів необхідно проводити згідно з ДБН і чинними галузевими правилами приймання в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів електромереж.
При здаванні в експлуатацію струмопроводів напругою понад 1000 В, крім документації, передбаченої ДБН і ПУЭ, повинні бути оформлені:
- виконавчі креслення траси із зазначенням місць перетину з різними комунікаціями;
- креслення профілю струмопроводу в місцях перетину з комунікаціями;
- перелік відступів від проекту;
- протокол фазування;
- акт про монтаж натяжних затискачів для гнучких струмопроводів.
[6.1.5]Під час уведення в роботу нових повітряних ліній напругою 6 - 35 кВ необхідно провести перевірку симетричності ємностей окремих фаз. У разі необхідності розробити і впровадити заходи із симетрування фаз.
Перевірку симетричності ємностей фаз здійснюють також після проведення робіт на ПЛ, що могли призвести до порушення симетричності (модернізація лінії, заміна або перестановка конденсаторів зв'язку тощо).
Напруга несиметрії не повинна перевищувати 0,75 % фазної напруги.
[6.1.11]Під час експлуатації ПЛ у прогонах перетину діючих ліній з іншими ПЛ, у тому числі з самонесучими ізольованими проводами та лініями зв'язку на кожному проводі або тросі ПЛ, що проходить зверху, допускається не більше двох з'єднань, проте при перетині контактної мережі з'єднання проводів не допускається. Кількість з'єднань проводів і тросів на ПЛ, що не перетинаються, не регламентується.
[6.1.13]Споживач, що експлуатує ПЛ, повинен стежити за справністю габаритних знаків, установлених на перетині ПЛ із шосейними шляхами; габаритних воріт, які встановлюють у місцях перетину ПЛ із залізничними коліями, якими можливе пересування негабаритних вантажів і кранів. Установлення та обслуговування таких знаків здійснюють організації, у віданні яких перебувають залізничні колії та шосейні шляхи.
[6.1.16]Під час експлуатації ПЛ необхідно проводити періодичні та позачергові огляди ліній. Графік періодичних оглядів затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство.
Періодичність огляду кожної ПЛ на всій довжині має бути не рідше ніж один раз на рік. Крім того, не рідше ніж один раз на рік необхідно спеціалістам проводити вибіркові огляди окремих ділянок ліній, уключаючи всі лінії (ділянки), які підлягають капітальному ремонту.
Верхові огляди з вибірковою перевіркою проводів і тросів у затискачах і в дистанційних розпірках на ПЛ напругою 35 кВ і вище або їх ділянок, термін служби яких становить 20 років і більше або які проходять у зонах інтенсивного забруднення чи на відкритій місцевості, необхідно проводити не рідше ніж один раз на п'ять років; на решті ПЛ 35 кВ і вище (ділянках ліній) - не рідше ніж один раз на десять років.
На ПЛ 0,38 - 20 кВ верхові огляди необхідно проводити в разі потреби.
[6.1.17]Позачергові огляди ПЛ або їх ділянок необхідно проводити:
- у разі утворення на проводах і тросах ожеледі;
- у разі коливань проводів і тросів;
- під час льодоходу і розлиття рік;
- під час лісових і степових пожеж та після інших стихійних явищ;
- після вимкнення ПЛ релейним захистом і неуспішного АПВ, а в разі успішного - за необхідності.
[6.1.21]Для виявлення дефектних фарфорових ізоляторів та контактних з'єднань ПЛ під робочою напругою рекомендовано застосовувати портативні тепловізори.
Контроль лінійної ізоляції необхідно проводити не раніше ніж через п'ять - шість год. після подачі напруги на ПЛ.
Контроль контактних з'єднань необхідно проводити під час навантаження не меншого, ніж 30 - 40 % від номінального.
[6.1.24]Капітальний ремонт ПЛ необхідно виконувати залежно від її технічного стану за затвердженим графіком ремонту.
Капітальний ремонт ПЛ на дерев'яних опорах необхідно проводити не рідше ніж один раз на п'ять років, ПЛ на металевих і залізобетонних опорах - не рідше ніж один раз на десять років.
Капітальний ремонт ділянок ПЛ проводять з урахуванням проведеного ремонту всієї ПЛ за міжремонтний період.
Роботи, виконані на лінії під час капітального ремонту, оформляють записом у журналі обліку робіт і внесенням відповідних змін та доповнень у паспорт ПЛ.
[6.1.26]Конструктивні зміни опор та інших елементів ПЛ, спосіб закріплення опор у ґрунті, а також конструктивні зміни струмопроводів можна проводити лише за наявності затвердженої технічної документації та за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство.
[6.2.4]Трасу кабельних ліній, прокладену по орних землях і незабудованій місцевості, позначають покажчиками, установленими на відстані не менше 500 метрів один від одного, а також у місцях зміни напрямку траси.
Усі місця проходів кабелів крізь стіни, перегородки та перекриття на підстанціях повинні бути ущільнені негорючим матеріалом.
[6.2.5]Для кожної КЛ під час уведення в експлуатацію повинні бути встановлені найбільші допустимі струмові навантаження. Навантаження КЛ повинні бути визначені за даними нагріву кабелю на ділянці траси з найгіршими тепловими умовами, якщо довжина ділянки становить не менше ніж 10 м. Підвищення цих навантажень допускається на підставі теплових випробувань за умови, що нагрів жил не перевищуватиме допустимий за державними стандартами або технічними умовами. Нагрів кабелів необхідно перевіряти на ділянках трас з найгіршими умовами охолодження.
[6.2.6]У кабельних спорудах необхідно організувати систематичний контроль за тепловим режимом роботи кабелів, температурою повітря і роботою вентиляційного устаткування.
Температура повітря всередині кабельних тунелів, каналів і шахт улітку не повинна перевищувати температуру зовнішнього повітря більш ніж на 10° C.
[6.2.7]На період ліквідації післяаварійного режиму допускається перевантаження струмом:
- кабелів напругою до 10 кВ включно з ізоляцією з поліетилену та полівінілхлоридного пластику - на 15 %;
- кабелів з гумовою ізоляцією і вулканізованого поліетилену - на 18 % від тривалого допустимого навантаження тривалістю не більше ніж 6 год. на добу протягом 5 діб, але не більше ніж 100 год. на рік, якщо навантаження в інші періоди не перевищує тривало допустимого.
Кабелі напругою до 10 кВ включно з паперовою ізоляцією допускають перевантаження протягом 5 діб у межах, указаних в ПУЭ.
Для кабелів, що експлуатуються понад 15 років, перевантаження струмом не повинне перевищувати 10 %.
Перевантаження кабелів з просоченою паперовою ізоляцією напругою 20 і 35 кВ забороняється.
[6.2.10]Огляди КЛ необхідно проводити один раз у терміни, указані в таблиці 6.1, згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство.

Таблиця 6.1.
Періодичність огляду КЛ напругою до 35 кВ


Об'єкт огляду 

Періодичність огляду, місяці 

1. Траси кабелів, прокладених у землі 

2. Траси кабелів, прокладених під удосконаленим покриттям на території міст 

12 

3. Траси кабелів, прокладених у колекторах, тунелях, шахтах і на залізничних мостах 

4. Кабельні колодязі 

 

Огляд кабельних муфт зовнішньої установки напругою понад 1000 В необхідно проводити при кожному огляді електрообладнання.
Огляд трас підводних кабелів необхідно проводити в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство.
Спеціалістами повинні періодично проводитись вибіркові контрольні огляди трас КЛ та кабельних колодязів.
У період повеней і після злив, а також у разі вимкнення КЛ релейним захистом необхідно проводити позачергові огляди.
Про порушення на КЛ, виявлені під час оглядів, повинні бути зроблені записи в журналі дефектів та неполадок. Порушення повинні бути усунені в найкоротший строк.
[6.2.14]Терміни перевірки працездатності пристроїв пожежної сигналізації та пожежогасіння у кабельних спорудах установлюються виробничими інструкціями.
[6.3.11]Температура повітря всередині приміщень ЗРУ у літній період не повинна перевищувати 40° C. У разі її перевищення повинні бути вжиті заходи для зниження температури обладнання або охолодження навколишнього повітря.
За температурою рознімних з'єднань шин у РУ повинен бути організований контроль за затвердженим графіком.
[6.3.22]Шафи з апаратурою пристроїв релейного захисту та автоматики, зв'язку і телемеханіки, електролічильниками, шафи керування і розподільні шафи повітряних вимикачів, а також шафи приводів масляних вимикачів, відокремлювачів, короткозамикачів і роз'єднувачів, установлених в РУ, у яких температура повітря може бути нижча за допустиму, повинні бути обладнані пристроями електропідігрівання, які вмикаються у разі зниження температури навколишнього середовища нижче від 5° C. Увімкнення і вимкнення електропідігрівачів, як правило, здійснюються автоматично.
Масляні вимикачі повинні бути обладнані пристроями електропідігріву днищ баків і корпусів, якщо температура навколишнього повітря в місці їх розташування може бути нижча за мінус 25° C протягом однієї доби і більше, або згідно з вимогами інструкції заводу-виробника.
[6.3.31]Зливання води з баків масляних вимикачів необхідно здійснювати два рази на рік - весною з настанням плюсових температур і восени перед настанням від'ємних температур.
[6.3.33]Огляд РУ без вимкнення напруги необхідно проводити:
- на об'єктах з постійним чергуванням персоналу - не рідше ніж один раз на добу; у темний час доби для виявлення розрядів, коронування - не рідше ніж один раз на місяць;
- на об'єктах без постійного чергування персоналу - не рідше ніж один раз на місяць, а в трансформаторних і розподільних пунктах - не рідше ніж один раз на шість місяців.
За несприятливої погоди (сильний туман, мокрий сніг, ожеледиця тощо) або сильного забруднення на ВРУ, а також після вимкнення електрообладнання захистами від коротких замикань повинні бути організовані додаткові огляди.
Про всі помічені несправності повинні бути зроблені записи в журналі дефектів і неполадок обладнання, і, крім того, про несправності повинна бути повідомлена особа, відповідальна за електрогосподарство.
Виявлені несправності необхідно усунути в найкоротший термін.
[6.3.35]Капітальний ремонт обладнання РУ необхідно проводити в такі терміни:
- масляних вимикачів - один раз на шість - вісім років з контролем характеристик вимикачів з приводами у міжремонтний період;
- вимикачів навантаження, роз'єднувачів і заземлювальних ножів - один раз на чотири - вісім років залежно від конструктивних особливостей;
- повітряних вимикачів - один раз на чотири - шість років;
- відокремлювачів і короткозамикачів з відкритим ножем та їх приводів - один раз на два - три роки;
- компресорів - після напрацювання відповідної кількості годин згідно з інструкцією заводу-виробника;
- КРУЕ - один раз на 10 - 12 років;
- елегазових і вакуумних вимикачів - згідно з вимогами заводу-виробника;
- струмопроводів - один раз на вісім років;
- усіх апаратів і компресорів - після вичерпання ресурсу незалежно від тривалості експлуатації.
Перший капітальний ремонт установленого обладнання повинен бути проведений у терміни, указані в технічній документації заводу-виробника.
Роз'єднувачі внутрішньої установки підлягають ремонту за потреби.
Капітальний ремонт решти апаратів РУ (трансформаторів струму і напруги, конденсаторів зв'язку тощо) здійснюється також за потреби з урахуванням результатів профілактичних випробувань та оглядів.
Періодичність капітальних ремонтів може бути змінена, виходячи з досвіду експлуатації, за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство.
Поточні ремонти обладнання РУ, а також їх випробування необхідно проводити за необхідності в терміни, установлені особою, відповідальною за електрогосподарство.
Позачергові ремонти виконуються у разі відмови обладнання, а також після вичерпання комутаційного чи механічного ресурсів.
6.4. Силові трансформатори та масляні реактори
[6.4.4]Трансформатори, що вперше вводяться в експлуатацію, за відсутності відповідної вказівки заводу-виробника можуть не підлягати внутрішньому огляду.
Огляд з розкриванням трансформатора необхідний у разі зовнішніх пошкоджень, допущених під час транспортування або зберігання, та таких, що викликають припущення щодо можливості внутрішніх пошкоджень.
[6.4.5]Трансформатори (реактори), обладнані пристроями газового захисту, повинні бути встановлені таким чином, щоб кришка (знімальна частина бака) мала підйом у напрямку до газового реле не менше ніж 1 %, а маслопровід до розширювача - не менше ніж 2 %. Порожнина випускної труби повинна бути з'єднана з повітряною порожниною розширювача.
[6.4.12]За номінального навантаження трансформатора температура верхніх шарів масла не повинна перевищувати (якщо в інструкціях заводів-виробників не обумовлені інші температури):
- у трансформаторів із системою охолодження ДЦ (примусова циркуляція повітря і масла) - 75° C;
- у трансформаторів із системами охолодження М (природна циркуляція повітря і масла) і Д (примусова циркуляція повітря та природна циркуляція масла) - 95° C;
- у трансформаторів із системою охолодження Ц (примусова циркуляція води і масла) температура масла на вході до маслоохолодника повинна бути не вище ніж 70° C.
[6.4.14]На трансформаторах та реакторах із системами охолодження ДЦ та Ц пристрої охолодження повинні автоматично вмикатися (вимикатися) одночасно із вмиканням (вимиканням) трансформатора (реактора). Примусова циркуляція масла та води повинна бути безперервною незалежно від навантаження. Порядок увімкнення (вимкнення) систем охолодження повинен бути визначений інструкцією заводу-виробника.
Увімкнення трансформаторів на номінальне навантаження допускається:
- із системами охолодження М і Д - за будь-якої мінусової температури повітря;
- із системами охолодження ДЦ і Ц - за температури повітря не нижчої ніж мінус 25° C. У разі більш низьких температур трансформатор повинен бути попередньо прогрітий увімкненням на навантаження близько 0,5 номінального без запуску системи циркуляції масла. Система циркуляції масла повинна бути ввімкнена після того, як температура верхніх шарів масла досягне мінус 25° C.
В аварійних умовах допускається увімкнення трансформаторів на повне навантаження незалежно від температури навколишнього повітря.
[6.4.21]В аварійних режимах допускається короткочасне перевантаження трансформаторів понад номінальний струм для всіх систем охолодження, значення і тривалість якого регламентована стандартами ДСТУ 3463-96 та ДСТУ 2767-94.
Якщо інше не визначено інструкціями заводів-виробників, допускається короткочасне перевантаження трансформаторів для всіх систем охолодження незалежно від тривалості і значення попереднього навантаження і температури охолоджувального середовища в межах, наведених у табл. 6.2.

Таблиця 6.2


№ 

Показник 

Допустимі перевантаження 

Трансформатори масляні:  

 

 

 

 

 

перевантаження струмом, % 

30 

45 

60 

75 

140 

 

тривалість перевантаження, хв. 

 

120 

 

80 

 

45 

 

20 

 

10 

 

Трансформатори сухі:  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

перевантаження струмом, % 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

тривалість перевантаження, хв. 

 

60 

 

45 

 

32 

 

18 

 


[6.4.27]У разі спрацювання газового реле на сигнал потрібно провести зовнішній огляд трансформатора (реактора) та взяти газ з реле для аналізу і перевірки на горючість.
Для забезпечення безпеки персоналу під час відбору газу з газового реле та виявлення причини його спрацювання трансформатор (реактор) повинен бути розвантажений і вимкнений в найкоротший термін.
Якщо газ у реле негорючий і відсутні видимі ознаки пошкодження трансформатора (реактора), він може бути ввімкнений в роботу до з'ясування причини спрацювання газового реле на сигнал. Тривалість роботи трансформатора (реактора) в цьому разі встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство.
За результатами аналізу газу з газового реле, аналізу масла, інших вимірювань (випробувань) необхідно встановити причину спрацювання газового реле на сигнал, визначити технічний стан трансформатора (реактора) і можливість його нормальної експлуатації.
[6.4.30]Допускається паралельна робота трансформаторів (автотрансформаторів) за умови, що жодна з обмоток не буде навантажена струмом, який перевищує допустимий струм для даної обмотки.
Паралельна робота трансформаторів дозволяється за таких умов:
- групи з'єднань обмоток однакові;
- співвідношення потужностей трансформаторів не більше ніж 1:3;
- коефіцієнти трансформації відрізняються не більше ніж на ±0,5 %;
- напруги короткого замикання відрізняються не більше ніж на ±10 %;
- проведено фазування трансформаторів.
Для вирівнювання навантаження між паралельно працюючими трансформаторами з різними напругами короткого замикання допускається в невеликих межах змінювати коефіцієнт трансформації шляхом перемикання відгалужень за умови, що жоден з трансформаторів не буде перевантажений.
[6.4.31]Огляд трансформаторів (без їхнього вимкнення) проводять у такі терміни:
- в електроустановках з постійним чергуванням персоналу - один раз на добу;
- в електроустановках без постійного чергування персоналу - не рідше одного разу на місяць, а в трансформаторних пунктах - не рідше одного разу на шість місяців.
Залежно від місцевих умов, конструкції і стану трансформаторів указані терміни оглядів трансформаторів без вимкнення можуть бути змінені особою, відповідальною за електрогосподарство.
Позачергові огляди трансформаторів проводять:
- за різкої зміни температури зовнішнього повітря;
- у разі вимкнення трансформатора дією газового чи диференціального захисту.
Під час огляду трансформаторів повинні бути перевірені:
- покази термометрів та мановакуумметрів;
- стан кожухів трансформаторів і відсутність течі масла, відповідність рівня масла в розширнику згідно з його температурним покажчиком, а також наявність масла в маслонаповнених уводах;
- стан маслоохолоджувальних і маслозбірних пристроїв, а також ізоляторів;
- стан ошиновки і кабелів, відсутність нагріву контактних з'єднань;
- справність пристроїв сигналізації та пробивних запобіжників;
- стан мережі заземлення;
- стан маслоочисних пристроїв безперервної регенерації масла, термосифонних фільтрів і вологопоглинальних патронів;
- стан трансформаторного приміщення.
[6.4.32]Трансформатор (реактор) повинен бути аварійно виведений з роботи в разі виявлення:
- сильного нерівномірного шуму і потріскування всередині трансформатора;
- перевищення нормованих температур нагрівання трансформатора за нормального навантаження й охолодження;
- викиду масла з розширника чи розриву діафрагми вихлопної труби;
- течі масла з пониженням його рівня нижче рівня маслопокажчика.
Трансформатори виводяться з роботи також у разі потреби негайної заміни масла за результатами лабораторних аналізів.
[6.5.2]На електродвигунах та механізмах, які вони приводять у дію, повинні бути нанесені стрілки, що вказують напрямок обертання їх рухомих частин, а також написи з назвою агрегату, до якого вони належать.
[6.5.4]Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки. Клеймо ставиться заводом-виробником або електротехнічною лабораторією. Застосовувати некалібровані плавкі вставки забороняється.
[6.5.5]У разі короткочасного припинення електроживлення повинен бути забезпечений самозапуск електродвигунів відповідальних механізмів після повторної подачі напруги, якщо збереження механізмів у роботі необхідне за умов технологічного процесу і допустиме за умов безпеки та зниження напруги електромережі.
Перелік електродвигунів відповідальних механізмів, які беруть участь у самозапуску, із зазначенням уставок захистів і допустимого часу перерви живлення затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство.
[6.5.8]Електродвигуни з короткозамкненими роторами дозволено запускати з холодного стану два рази поспіль, з гарячого - один раз, якщо інструкція заводу-виробника не передбачає більшої кількості пусків. Наступні пуски дозволяються після їх охолодження протягом часу, обумовленого інструкцією заводу-виробника для відповідного типу електродвигуна.
Повторні ввімкнення електродвигунів у разі їхнього вимкнення основними захистами дозволяються після обстеження, проведення контрольних вимірів опору ізоляції і перевірки справності захистів.
Для електродвигунів відповідальних механізмів, що не мають резерву, дозволяється одне повторне ввімкнення після дії основних захистів за результатами зовнішнього огляду двигуна.
Наступне ввімкнення електродвигунів у разі дії резервних захистів до з'ясування причин вимкнення заборонене.
[6.5.16]Аварійні кнопки електродвигунів повинні бути опломбовані. Зривати пломби з аварійних кнопок для вимкнення електродвигуна дозволено тільки в аварійних випадках. Опломбування аварійних кнопок виконують працівники, визначені особою, відповідальною за електрогосподарство.
[6.5.18]Періодичність капітальних і поточних ремонтів електродвигунів, залежно від умов, у яких вони працюють, визначає особа, відповідальна за електрогосподарство. Залежно від місцевих умов поточний ремонт електродвигунів, як правило, здійснюють одночасно з ремонтом привідних механізмів, і його виконує навчений персонал споживача або підрядної організації.
[6.6.3]Під час проведення налагоджувальних робіт спеціалізованою налагоджувальною організацією у пристроях РЗАіТ їх приймання здійснює персонал споживача, який обслуговує ці пристрої.
Дозвіл на введення пристрою в роботу оформлюють записом у журналі РЗАіТ за підписами відповідальних представників споживача (або організації вищого рівня) і налагоджувальної організації, якщо остання здійснювала налагодження цього пристрою.
[6.6.8.]Усі уставки захистів перевіряють на чутливість в умовах мінімального навантаження підприємства та в електропередавальній організації за існуючої схеми електропостачання.
[6.6.13]Зміна уставок мікропроцесорних пристроїв РЗАіТ оперативним і обслуговувальним персоналом дозволяється здійснювати за санкціонованим доступом з фіксацією точного часу, дати і даних особи, яка виконала зміну, а також змісту зміни.
[6.6.21]Перед увімкненням після монтажу і першого профілактичного випробування пристроїв РЗАіТ ізоляція відносно землі електрично пов'язаних кіл РЗАіТ і всіх інших вторинних кіл кожного приєднання, а також ізоляція між електрично не пов'язаними колами, які розміщені в межах однієї панелі, за винятком кіл елементів, розрахованих на робочу напругу 60 В і нижчу, повинна бути випробувана напругою 1000 В змінного струму протягом 1 хв.

Крім того, напругою 1000 В протягом 1 хв. повинна бути випробувана ізоляція між жилами контрольного кабелю тих кіл, де є підвищена ймовірність замикання із серйозними наслідками (кола газового захисту, кола конденсаторів, що використовуються як джерела оперативного струму, вторинні кола трансформаторів напруги та струму тощо).
У подальшій експлуатації ізоляцію кіл РЗАіТ, за винятком кіл напругою 60 В і менше, допускається випробувати під час профілактичних випробувань як напругою 1000 В змінного струму протягом 1 хв., так і випрямленою напругою 2500 В з використанням мегаомметра або спеціальної установки.
Випробування ізоляції кіл РЗАіТ напругою 60 В і менше здійснюється в процесі вимірювання опору ізоляції мегаомметром напругою 500 В.
[6.6.35]Під час усунення пошкоджень контрольних кабелів з металевою оболонкою або їх нарощування з'єднання жил необхідно здійснювати з установленням герметичних муфт, кожна з яких підлягає реєстрації в спеціальному журналі.
На кожні 50 метрів одного кабелю в середньому повинно бути не більше однієї муфти.
Кабелі з полівінілхлоридною і гумовою оболонкою з'єднуються, як правило, за допомогою епоксидних з'єднувальних муфт або на перехідних рядах затискачів.
Для запобігання пошкодженню ізоляції контрольних кабелів повинні застосовуватись заходи дератизації.
[6.6.45]Перевірка заданих уставок РЗАіТ та ПА здійснюється з періодичністю, установленою для технічного обслуговування. Періодичність випробування АВР проводиться не рідше одного разу на 6 місяців. Результати випробування фіксуються в оперативному журналі.

[6.7.5] Візуальний огляд видимої частини заземлювального пристрою повинен проводитись за графіком огляду електрообладнання, установленим особою, відповідальною за електрогосподарство. Огляди заземлювачів з вибірковим розкриттям ґрунту в місцях найбільшого впливу корозії, повинні проводитись згідно з графіками, затвердженими особою, відповідальною за електрогосподарство, але не рідше ніж один раз на 12 років. Для заземлювачів, що піддаються інтенсивній корозії, за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, може бути встановлена частіша періодичність вибіркового розкриття ґрунту. Про результати огляду, виявлені несправності і вжиті заходи з їх усунення необхідно зробити відповідні записи до оперативного журналу та паспорта заземлювального пристрою.

[6.8.1]Вимоги цього підрозділу поширюються на пристрої захисту від перенапруг електроустановок змінного струму напругою до 150 кВ. Пристрої захисту від перенапруг повинні задовольняти вимоги ПУЭ та РД 34.21.122-87. Умови праці при експлуатації пристроїв захисту від перенапруг та використання засобів індивідуального захисту повинні здійснюватись відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98, ДНАОП 1.1.10-1.07-01 та цих Правил.
[6.8.6]Підвіска проводів ПЛ напругою до 1000 В будь-якого призначення (освітлювальних, телефонних, високочастотних тощо) на конструкціях ВРУ, окремо встановлених стрижневих блискавковідводах, прожекторних щоглах, димових трубах і градирнях, а також підведення цих ліній до вибухонебезпечних приміщень забороняються. Указані лінії необхідно виконувати кабелями з металевою оболонкою або кабелями без оболонки, прокладеними в металевих трубах у землі. Металеві оболонки кабелів і металеві труби повинні бути заземлені. Підведення ліній до вибухонебезпечних приміщень повинно бути виконане згідно з вимогами чинної інструкції з улаштування грозозахисту будинків і споруд.
[6.8.7]Щорічно перед початком грозового сезону необхідно перевіряти стан захисту від перенапруг РУ і ліній електропередавання та забезпечувати готовність засобів захисту від грозових і внутрішніх перенапруг. Споживачі повинні реєструвати випадки грозових вимкнень і пошкоджень ПЛ, обладнання РУ і трансформаторних підстанцій. На підставі отриманих даних необхідно оцінювати надійність грозозахисту і розробляти, за потреби, заходи щодо підвищення його надійності.
[6.8.18]Дугогасильні реактори повинні мати резонансне настроювання. Допускається настроювання з перекомпенсацією, за якою реактивна складова струму замикання на землю не повинна перевищувати 5 А, а ступінь розстроювання – не більше ніж 5 %. Якщо встановлені в мережах 6 – 10 кВ дугогасильні реактори зі ступінчастим регулюванням індуктивності мають велику різницю струмів суміжних відгалужень, допускається настроювання з реактивною складовою струму замикання на землю не більше ніж 10 А. У мережах напругою 35 кВ за ємнісного струму замикання на землю менше ніж 15 А допускається ступінь розстроювання до 10 %. У мережах 6 – 10 кВ з ємнісними струмами замикання на землю менше ніж 10 А ступінь розстроювання компенсації не нормують. Робота електричних мереж з недокомпенсацією ємнісного струму, як правило, не допускається. Дозволяється застосовувати настроювання з недокомпенсацією лише тимчасово за відсутності дугогасильних реакторів необхідної потужності і за умови, що несиметрії ємностей фаз мережі, які виникають аварійно (наприклад, обрив проводу або перегоряння плавких запобіжників), не можуть призвести до появи напруги зміщення нейтралі, що перевищує 70 % фазної напруги.
[6.8.20]У мережах, до яких підключено електродвигуни з напругою вище 1000 В, у разі виникнення однофазного замикання в обмотці статора, машина повинна автоматично вимикатися від мережі, якщо струм замикання на землю становить понад 5 А. Якщо струм замикання не перевищує 5 А, допускається робота не більше ніж 2 год., після чого машина має бути вимкнена. Якщо встановлено, що місце замикання на землю міститься не в обмотці статора, то на розсуд особи, відповідальної за електрогосподарство, допускається робота електричної машини із замиканням у мережі на землю тривалістю до шести год.
[6.9.4]Тип, потужність, місце встановлення і режим роботи компенсувальних пристроїв вибирається проектною чи спеціалізованою організацією відповідно до технічних умов електропередавальної організації на приєднання електроустановок, технічних характеристик та режимів роботи електроустановок споживачів з урахуванням вимог діючих НД з компенсації реактивної потужності. Розташування конденсаторів і режими їх роботи повинні задовольняти умови найбільшого зниження втрат активної потужності від реактивних навантажень з урахуванням вимог щодо підтримання рівня напруги на затискачах приймачів.
[6.9.17.]Експлуатація конденсаторних батарей забороняється у таких випадках:

- якщо напруга на виводах одиничного конденсатора перевищує 110 % від його номінальної напруги, або напруга на шинах, до яких приєднано конденсаторні батареї, становить понад 110 % від номінальної напруги конденсаторів;

- при температурі навколишнього повітря, яка перевищує найвищу або найнижчу температуру, допустиму для конденсаторів даного типу, відповідно до паспортних даних конденсаторних установок;

- при наявності спучування стінок конденсаторів;

- при нерівномірності навантаження фаз конденсаторної установки становить понад 10 % від середнього значення струму;

- при збільшенні струму батареї понад 30 % від номінального значення;

- при крапельній течі просочувальної рідини;

- при пошкодженні фарфорового ізолятора.
[6.9.18]Конденсатори, просочені трихлордифенілом, повинні мати на корпусі біля таблички з паспортними даними розпізнавальний знак у вигляді рівностороннього трикутника жовтого кольору. Під час технічного обслуговування конденсаторів, у яких як просочувальний діелектрик використовується трихлордифеніл, необхідно вживати заходів для запобігання його попаданню в навколишнє середовище. Просочені трихлордифенілом конденсатори, що вийшли з ладу, за відсутності умов їх утилізації мають бути знищені (захоронені) у місцях, визначених санітарно-епідеміологічними службами. Капітальний ремонт конденсаторних установок необхідно проводити не рідше ніж один раз на вісім років. Поточні ремонти конденсаторних установок необхідно проводити щороку.
[6.10.2]Установлювати кислотні та лужні АБ в одному приміщенні забороняється.

[6.10.6]Рівень електроліту в кислотних АБ повинен бути:

- вище верхнього краю електродів на 10 – 15 мм для стаціонарних акумуляторів з поверхнево-коробчастими пластинами типу СК;

- у межах 20 – 40 мм над запобіжним щитком для стаціонарних акумуляторів з намазними пластинами типу СН.

Густина кислотного електроліту за температури 20° C повинна бути:

- для акумуляторів типу СК – (1,205 ± 0,005) г/см3;

- для акумуляторів типу СН – (1,24 ± 0,005) г/см3.
[6.10.20]
Опір ізоляції АБ вимірюють за спеціальною програмою не рідше ніж один раз на три місяці. Залежно від номінальної напруги АБ він повинен бути рівним значенням, наведеним у табл. 6.7.
Таблиця 6.7

Напруга акумуляторної батареї, В
220 - 100 кОм
110 - 50 кОм
60 - 30 кОм
48 -25 кОм
24 15 кОм
[6.10.29]
Капітальний ремонт батареї (заміна значної кількості пластин, сепараторів, розбирання всієї або більшої її частини) здійснюють залежно від стану АБ із залученням за необхідності спеціалізованих організацій. Капітальний ремонт АБ типу СК виконують, як правило, не раніше ніж через 15 – 20 років її експлуатації. Капітальний ремонт АБ типу СН не проводять. Заміна акумуляторів цього типу повинна виконуватися не раніше ніж через 10 років експлуатації. Потребу капітального ремонту батареї встановлює особа, відповідальна за електрогосподарство, або організація, що здійснює капітальний ремонт.
[6.11.4]
Живлення світильників аварійного та робочого освітлення в нормальному режимі повинно здійснюватись від різних незалежних джерел. У разі вимкнення джерела мережа аварійного освітлення повинна автоматично перемикатися на незалежне джерело живлення (акумуляторну батарею тощо). Живлення мережі аварійного освітлення за схемами, що відрізняються від проектних, забороняється. Приєднання до мережі аварійного освітлення переносних трансформаторів та інших видів струмоприймачів, які не належать до цього освітлення, забороняється. Мережа аварійного освітлення повинна бути виконана без штепсельних розеток.
[6.11.9]
Мережа освітлення повинна живитися від джерел (стабілізаторів або окремих трансформаторів), що забезпечують можливість підтримання напруги в необхідних межах. Напруга на лампах освітлення не повинна перевищувати номінальну. Зниження напруги біля найвіддаленіших ламп мережі внутрішнього робочого освітлення, а також прожекторних установок не повинно бути більше ніж 5 % номінальної напруги; біля найвіддаленіших ламп мережі зовнішнього і аварійного освітлення в мережі 12 – 42 В – не більше ніж 10 %.

[6.12.8]Про всі порушення в роботі ЗВТ працівники, які обслуговують обладнання, на якому встановлені ЗВТ, повинні інформувати підрозділ, що виконує функції метрологічної служби споживача. Споживач, у якого встановлені ЗВТ, що належать та/або експлуатуються електропередавальною організацією, є відповідальним за їх збереження та дотримання умов експлуатації.
[6.13.3]
Висновок про придатність електрообладнання до експлуатації робиться не тільки на підставі порівняння результатів випробовувань з Нормами, але також і за сукупністю результатів усіх проведених перевірок. Значення параметрів, отриманих під час чергових вимірювань, необхідно порівнювати з вихідними даними. Під вихідними значеннями вимірюваних параметрів слід розуміти їхні значення, указані в паспортах і протоколах заводу-виробника або отриманих під час випробувань, які проводяться після капітального ремонту. В окремих випадках результати вимірювань слід порівнювати з параметрами однотипного електрообладнання або з результатами попередніх вимірювань. Параметри, на значення яких впливає температура, необхідно привести до температури, за якої проводилися вимірювання параметрів, з якими зіставляються отримані значення. Електрообладнання, у якого значення параметрів, одержаних під час випробувань, не відповідає нормам, повинно бути виведено з роботи. Рішення про порядок та терміни виведення з роботи цього електрообладнання приймає особа, відповідальна за електрогосподарство.